Færdselsstyrelsen udgiver vejledning om buscabotage

14-09-2023

Færdselsstyrelsen har udarbejdet en vejledning om reglerne for at udføre buscabotage i Danmark.

Buscabotage er national personbefordring med bus for fremmed regning, som en transportvirksomhed udfører i en begrænset periode i en værtsmedlemsstat. Reglerne er fastsat i forordning (EF) nr. 1073/2009 af 21. oktober 2009.

 

Danmark har fortolket reglerne sådan, at der i forbindelse med international lejlighedsvis kørsel lovligt kan udføres buscabotage i Danmark i 7 sammenhængende dage pr. måned.

 

Vejledningen beskriver reglerne for buscabotage og hvilken dokumentation, som transportøren skal fremvise i forbindelse med kørslen.