Mindre lovtekniske justeringer i fire bekendtgørelser på synsområdet

11-10-2023

De lovtekniske justeringer består af opdaterede EU-fodnoter og opdaterede køretøjsbetegnelser i bilag.

Der foretages mindre lovtekniske justeringer i bekendtgørelserne om:

  • udførelse af syn af erhvervskøretøjer ved vejsiden,
  • bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer,
  • bekendtgørelse om synsvirksomheder, og,
  • bekendtgørelse om udførelse af syn af motorcykler ved vejsiden.


Bekendtgørelsesændringerne foretages med henblik på at opdatere henvisninger og sikre korrekt udmøntning af Kommissionens delegerede direktiver (EU) 2021/1716 og (EU) 2021/1717.

De enkelte justeringer er beskrevet i det følgende:

 

Bekendtgørelse om udførelse af syn af erhvervskøretøjer ved vejsiden

I bekendtgørelse om udførelse af syn af erhvervskøretøjer ved vejsiden har Færdselsstyrelsen justeret bekendtgørelsens bilag IV.

Formålet er at bringe køretøjsklasserne nævnt i bilagets afsnit 6 i overensstemmelse med Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2021/1716 af 29. juni 2021 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/47/EU for betegnelserne for køretøjsklasser som følge af ændringer i lovgivningen om typegodkendelse. 

Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer blev ændret ved bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer (bek nr. 1202 af 29. august 2022).

I den sammenhæng blev bilag 1 ændret for at implementere dele af Kommissionens delegerede direktiv 2021/1717/EU ved at fastsætte regler om, at der ved syn af køretøjer, der er omfattet af forordning EU 2015/758 af 29. april 2015 om typegodkendelseskrav for indførelse af et køretøjsmonteret eCall-system, der er baseret på 112-tjenesten, og om ændring af direktiv 2007/46/EF, skal kontrolleres for funktionaliteten af eCall-systemet.

Færdelsstyrelsen har udstedt ny hovedbekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer. Hovedbekendtgørelsen sammenskriver førnævnte ændring af bekendtgørelsen, og opdaterer samtidigt EU-fodnoten.

Det er sket for at sikre korrekt national udmøntning af Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2021/1717 af 9. juli 2021 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/45/EU for så vidt angår ajourføring af visse betegnelser for køretøjsklasser samt tilføjelse af eCall til listen over kontrolpunkter, metoder, årsager til, at køretøjet ikke kan godkendes, og vurdering af mangler i bilag I og III til nævnte direktiv.

Bekendtgørelse om synsvirksomheder

I bekendtgørelse om synsvirksomheder er bekendtgørelsens punkt 4 justeret i bilag 2 for at opdatere køretøjsklasser.

Samtidigt opdateres EU-fodnoten for at sikre korrekt national udmøntning af Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2021/1717.

Bekendtgørelse om udførelse af syn af motorcykler ved vejsiden

I bekendtgørelse om udførelse af syn af motorcykler ved vejsiden opdateres EU-fodnoten.

Det sker for at sikre korrekt national udmøntning af Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2021/1717.

 

Bekendtgørelserne træder i kraft den 31. august 2023.

Du kan læse bekendtgørelserne i deres fulde længde i nedenstående links (åbner i nyt vindue).

Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer (retsinformation.dk)

Synsvirksomhedsbekendtgørelsen (retsinformation.dk)

Bekendtgørelse om udførelse af syn af erhvervskøretøjer ved vejsiden (retsinformation.dk)

Bekendtgørelse om udførelse af syn af motorcykler ved vejsiden (retsinformation.dk)