Ny bekendtgørelse om udstationeringsvilkår ved udførelse af visse former for transport

01-11-2023

Færdselsstyrelsen implementerer nye bestemmelser, som sikrer en fuldstændig implementering af direktiv (EU) 2020/1057.

Færdselsstyrelsen implementerer resten af direktiv 2020/1057 i bekendtgørelse om udstationeringsvilkår ved udførelse af cabotagekørsel, den indledende eller afsluttende vejstrækning af kombineret transport og ikke-bilateral international transport.

De nye bestemmelser handler om bl.a.:

  • regler for Færdselsstyrelsens og politiets kontrol med udstationerede chauffører,
  • Færdselsstyrelsens mulighed for at anmode de kompetente myndigheder i etableringsmedlemsstaten om en given virksomheds risikoprofil, og
  • præcisering af hvornår en udstationeringsperiode starter og ophører i forbindelse med de omfattede transportformer. 

Implementeringen sker på baggrund af Kommissionens åbningsskrivelse af 14. juli 2023.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2023.

Læs mere på Retsinformation