Der udstedes nye bekendtgørelser om regulering af forsikringsdækningsbeløb

27-11-2023Færdselsstyrelsen regulerer forsikringsdækningsbeløbene inden for færdselsområdet.

De to bekendtgørelser, der ændres er:

  • Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb.
  • Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselslov for Grønland.


Baggrund

Ifølge færdselsloven og færdselslov for Grønland skal motordrevne køretøjer være dækket af en ansvarsforsikring. Forsikringen skal dække personskade eller tab af forsørger samt tingskade.

Arrangører af motorløb på bane skal tegne en forsikring til dækning af skader, der kan opstå i forbindelse med motorløbet.

Bekendtgørelserne træder i kraft den 1. januar 2024.

Læs mere om:

bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb

bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselslov for Grønland