Opdateret vejledning om kontrol af arbejdstidsbestemmelserne

30-03-2023

Færdselsstyrelsens har i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet udarbejdet 4. udgave af Vejledning om kontrol af arbejdstidsbestemmelserne.

Den 21. maj 2022 trådte nye regler om kontrol af arbejdstidsbestemmelserne i kraft. I den forbindelse udarbejdede Færdselsstyrelsen og Beskæftigelsesministeriet en vejledning om kontrollen. 

Vejtransportbranchen har haft bemærkninger til vejledningen, og derfor har Færdselsstyrelsen i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet nu opdateret vejledningen.

Vejtransportbranchen har bl.a. efterlyst flere eksempler på ”blandet kørsel” særligt vedrørende

  • beregningen af den maksimale ugentlige arbejdstid, hvor den mobile lønmodtager i en uge udelukkende udfører undtaget kørsel
  • beregningen af den daglige arbejdstid, hvor den mobile lønmodtager inden for et tidsrum på 24 timer, hvor der udføres natarbejde, udelukkende udfører undtaget kørsel

Eksempler på beregningerne er nu indsat i vejledningen.    

Den opdaterede udgave af vejledningen præciserer desuden

  • betydningen af ”et tidsrum på 24 timer”, hvor der udføres natarbejde
  • at den mobile lønmodtager skal opfylde betingelserne for flermandsbetjening, for at en periode på 45 minutter kan anses for at være en pause