Ny bekendtgørelse om synsvirksomheder

17-05-2023

Udstedelse af ny bekendtgørelse om synsvirkomheder.

Færdselsstyrelsen udsteder ny bekendtgørelse om synsvirksomheder for at sikre, at bekendtgørelsen lever op til kravene i direktiv 2014/45/EU.

Udstyrskrav

Med bekendtgørelsesudkastets bilag 2 fastsætter Færdsselstyrelsen nye udstyrskrav for det udstyr, som synsvirksomhederne skal være i besiddelse af, for at kunne foretage synene.

Tilpasset tilsynsbestemmelse

Færdselsstyrelsen justerer ligeledes i bekendtgørelsesudkastets tilsynsbestemmelse, hvorefter styrelsen løbende kan føre tilsyn med, om synsvirksomheden opfylder betingelserne for deres tilladelse til at drive synsvirksomhed.

Den ændrede tilsynsbestemmelse indebærer ikke nye administrative byrder for synsvirksomhederne, da Færdselsstyrelsen i forbindelse med tilsynsopgaven indhenter oplysningerne af egen drift.

Endeligt foretages konsekvensrettelser i bekendtgørelsesudkastet.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. maj 2023.

Bekendtgørelsen finder du her:

Synsvirksomhedsbekendtgørelsen (retsinformation.dk)