Ny bekendtgørelse om omsynsvirksomheder

17-05-2023

Udstedelse af ny bekendtgørelse om omsynsvirksomheder.

Færdselsstyrelsen udsteder ny bekendtgørelse om omsynsvirksomheder for at sikre, at omsynsvirksomhederne efterlever kravene i direktiv 2014/45/EU på samme måde, som synsvirksomhederne gør.

Udstyrskrav

Med bekendtgørelsesudkastets bilag 2 fastsætter Færdselsstyrelsen nye krav til det udstyr, som omsynsvirksomhederne skal være i besiddelse af for at kunne foretage synene.

Tilpasset tilsynsbestemmelse

Færdselsstyrelsen justerer ligeledes i bekendtgørelsesudkastets tilsynsbestemmelse, hvorefter styrelsen løbende kan føre tilsyn med, om omsynsvirksomheden opfylder betingelserne for deres tilladelse til at drive omsynsvirksomhed.

Den ændrede tilsynsbestemmelse indebærer ikke nye administrative byrder for omsynsvirksomhederne, da Færdselsstyrelsen i forbindelse med tilsynsopgaven indhenter oplysningerne af egen drift.

Krav om digital indberetning

Udover udstyrskravet fastsætter bekendtgørelsesudkastet, at omsynsvirksomheden på alle synssteder skal have elektronisk kommunikationsudstyr, der kan kommunikere digitalt med Færdselsstyrelsens kommunikationsudstyr.

Udover de nævnte ændringer foretages mindre konsekvensrettelser, hvor fx Trafikstyrelsen ændres til Færdselsstyrelsen.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. maj 2023.

Link til bekendtgørelsen finder du her:

Omsynsbekendtgørelsen (retsinformation.dk)