Nye bestemmelser om tilsyn, påbud og straf i bekendtgørelse om krav til offentligt tilgængelig infrastruktur for brændstoffer og alternative drivmidler m.v.

09-06-2023

Færdselsstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om krav til offentligt tilgængelig infrastruktur for brændstoffer og alternative drivmidler m.v.

Bekendtgørelsen indfører nye regler om tilsyn, påbud og straf, som vil blive håndhævet af Færdselsstyrelsen. Ændringerne i bekendtgørelsen har til formål at udmønte bemyndigelsesbestemmelser i lov nr. 412 af 4. april 2022 om infrastruktur for alternative drivmidler til transport (AFI-loven).

Udover nye bestemmelser for tilsyn præciserer bekendtgørelsen kravene til at videregive, beregne m.v. prisdata, dog uden at ændre den nuværende praksis og metode for indberetning af prisdata.

Herudover har Færdselsstyrelsen foretaget få konsekvensrettelser og redaktionelle justeringer i bekendtgørelsen.

Bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 2023.

Du finder bekendtgørelsen her