Ny vejledning om eftermontering af partikelfilter

15-06-2023

Vejledningen opdaterer reglerne i forhold til syn af eftermonteret partikelfilter på biler med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg.

Med lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 (miljøbeskyttelsesloven) har Folketinget vedtaget skærpede regler for kravene til varebiler, der skal anvendes i en miljøzone. De ændrede regler medfører blandt andet, at dieseldrevne varebiler er omfattet af kravene til køretøjer om montering af partikelfiltrer, såfremt de skal anvendes i en miljøzone.
Reglerne bliver indført i tre trin.

Det første trin er allerede trådt i kraft:

1) Fra og med den 1. juli 2020 skal der på køretøjer være monteret et partikelfilter, medmindre køretøjet er registeret første gang den 1. januar 2007 eller senere.
Trin to og tre træder i kraft i henholdsvis 2022 og 2025:  

2) Fra og med den 1. juli 2022 skal der på køretøjet være monteret et partikelfilter, medmindre køretøjet er registeret første gang den 1. januar 2012 eller senere.

3) Fra og med den 1. juli 2025 skal der på køretøjer være monteret et partikelfilter, medmindre køretøjet er registreret første gang den 1. september 2016 eller senere.

Grundet kravet om eftermontering af partikelfilter på visse køretøjer har Færdselsstyrelsen revideret bekendtgørelse nr. 1474 af 21. december 2009 om fritagelse for partikeludledningsafgift ved eftermontering af partikelfilter samt udstedt bekendtgørelse nr. 2669 af 28. december 2021 om visse eftermonterede partikelfiltre.

I forlængelse af de nye krav er afsnit 19.09. i Vejledning om syn af køretøjer revideret.