Ny bekendtgørelse om særtransport er udstedt

02-06-2023

Anden del af tilpasningen af særtransportreglerne er udstedt. Den nye bekendtgørelse indeholder en række ændringer, forbedring af strukturen og præciseringer.

Færdselsstyrelsen har i samarbejde med Vejdirektoratet arbejdet med ændring af særtransportreglerne.

Baggrunden for arbejdet er en række ønsker til ændring af bekendtgørelse om særtransport fra transportbranchen.

Derudover har Vejdirektoratet også haft forslag til ændring af bekendtgørelsen, efter de har overtaget sagsbehandlingen af særtransporttilladelser fra politiet den 1. oktober 2021.

Ændringer sker af to omgange

Da der er tale om en række ønsker til ændringer, som har nødvendiggjort et større analysearbejde i forhold til færdselssikkerhed og vejinfrastruktur, er ændringerne blevet gennemført ad to omgange.

De første ændringer blev gennemført med ikrafttræden 1. juli 2022. De sidste ændringer, der sker i forbindelse med denne nye bekendtgørelse, træder i kraft den 1. juli 2023.

Begrundelse for ændringer

Ændringerne er begrundet i den tekniske udvikling af køretøjer, eller fordi de gældende regler ikke fungerer hensigtsmæssigt. Derudover er der foretaget en omfattende forbedring af strukturen i bekendtgørelsen og udarbejdet en oversigt over definitioner.

Flere bestemmelser i bekendtgørelsen er justeret og præciseret med henblik på at undgå usikkerheder om deres anvendelse. Desuden er enkelte regler blevet forenklet.

Endeligt indfører bekendtgørelsen begrebet ”stort motorredskab”, som blandt andet omfatter ærtehøstere, roeoptagere og andre landsbrugsredskaber.

Ændringsforslag som vedrører dimensionsbekendtgørelsen

Mange af de ændringsforslag, som Færdselsstyrelsen har modtaget fra transportbranchen, hører til i dimensionsbekendtgørelsen.

Ændringsforslagene bliver derfor analyseret og evt. ændret i forbindelse med den dimensionsbekendtgørelse, som Færdselsstyrelsen forventer træder ikraft 1. januar 2025.

Læs bekendtgørelsen her