Ny bekendtgørelse om godskørsel

30-06-2023

Nye regler for brug af lejede køretøjer uden fører til godskørsel for fremmed regning

Færdselsstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om godskørsel.

Bekendtgørelsens primære formål er at implementere Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/738 af 6. april 2022 om ændring af direktiv 2006/1/EF om anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej.

Det betyder nye regler for brug af lejede køretøjer uden fører til godskørsel for fremmed regning.

Herudover justerer bekendtgørelsen eksisterende bestemmelser på baggrund af ændringsdirektivet og lov om ændring af lov om godskørsel (Gennemførelse af ændring af udlejningsdirektivet).

Endeligt har Færdselsstyrelsen lavet redaktionelle og regeltekniske justeringer og konsekvensrettet i eksisterende bestemmelser.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2023.

Læs bekendtgørelsen her