Ny bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

02-06-2023

Færdselsstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse for at sikre en bedre afvikling af kørelærernes forprøver og afsluttende prøver.

Afskaffelse af Prøvekommissionen

Prøvekommissionen bliver afskaffet, men det får ingen praktisk eller administrativ betydning for den fremtidige afholdelse af prøver. Prøverne bliver fortsat afholdt og bedømt af Færdselsstyrelsens medarbejdere.

Præcisering af adgangskravet til kørelæreruddannelsen

Bekendtgørelsen præciserer, at ansøgere til kørelæreruddannelsen skal have gennemført et pædagogisk undervisningsforløb ved en uddannelsesinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet med et relevant fagligt miljø eller ved et uddannelsessted, der udbyder undervisningsforløbet i samarbejde med sådan en uddannelsesinstitution.

Færdselsstyrelsen vil i forbindelse med tilmelding til kørelærerprøverne sikre, at dette er opfyldt. Præciseringen skyldes, at flere skoler, som indtil nu har tilbudt det pædagogiske undervisningsforløb, der er en forudsætning for påbegyndelse af kørelæreruddannelsen, ikke har opfyldt den nuværende betingelse om at være godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Forbud mod lyd- og billedoptagelser, og mod at den særligt godkendte kørelærer må overvære Færdselsstyrelsens votering

Lyd- og billedoptagelser under både forprøven og den afsluttende prøve bliver forbudt, og den særligt godkendte kørelærer må fremadrettet ikke overvære Færdselsstyrelsens votering.

Det sker af hensyn til Færdselsstyrelsens medarbejdere og prøvedeltagerne, da det ikke er hensigtsmæssigt, at de sagkyndiges bemærkninger under den enkelte prøve bliver anvendt som forberedelse for fremtidige prøvedeltagere, da alle prøver er individuelle.

Ændringer i frist for tilmelding og prøveperioden

Den første forprøve, der afholdes efter bekendtgørelsens ikrafttræden, bliver afholdt i december 2023 med tilmelding senest den 1. november 2023. Efterfølgende bliver fristen for tilmelding til den skriftlige forprøve henholdsvis den 1. februar og den 1. august, og prøven bliver afholdt i henholdsvis marts og september.

Fristen for tilmelding til den afsluttende prøve bliver henholdsvis den 15. februar og den 15. august, og prøven bliver afholdt i henholdsvis april, maj og juni samt i oktober, november og december.

Færdselsstyrelsen forlænger på den baggrund gyldighedsperioden for forprøven til 2 år og 4 måneder.

Derudover har Færdselsstyrelsen foretaget mindre sproglige og lovtekniske justeringer i bekendtgørelsen.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2023.

Læs bekendtgørelsen her