Husk hjelmen – nye regler for motoriserede løbehjul er trådt i kraft

01-06-2023

Fra 1. januar 2022 blev det lovpligtigt at have hjelm på, når man kører på motoriseret løbehjul og andre små motoriserede køretøjer.

Hvis du efter nytår skal ud og køre på et motoriseret løbehjul, et motoriseret skateboard eller et selvbalancerende køretøj, skal du huske at anvende en cykelhjelm.

Det lovpligtige hjelmkrav på motoriserede løbehjul og andre små motoriserede køretøjer trådte nemlig i kraft den 1. januar 2022.

Transportministeren indførte i januar 2021 krav om at førere af små motoriserede køretøjer skal anvende cykelhjelm. Transportministeren udtalte i den forbindelse:

”Vi skal alle kunne færdes trygt og sikkert i trafikken. Det gælder også løbehjulsbrugere, men det er desværre ikke altid tilfældet i dag. Vi er nødt til at gøre noget for at vende udviklingen, så færre kommer til skade. Derfor har jeg besluttet at indføre et krav om, at alle, der kører på motoriseret løbehjul, skal bruge hjelm.”

Cykelhjelmen skal være godkendt og mærket i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 af 9. marts 2016 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF. Det betyder, at cykelhjelmen skal være CE-mærket og leve op til kravene i standarden EN 1078.

Din forhandler af cykelhjelme vil kunne vejlede dig om hvilke cykelhjelme, der opfylder kravene.

Hvor må du køre på dit elløbehjul?

Udover kravet om at have spændt hjelmen på, gælder der også en række andre regler for brugen af elløbehjul. Bl.a. skal du være fyldt 15 år for at køre på et motoriseret løbehjul. Dog må man gerne bruge et motoriseret løbehjul, hvis man er under 15 år og under ledsagelse og kontrol af en person over 18 år eller på skiltede lege- og opholdsområder.

Derudover skal styrelsen også gøre opmærksom på, at man skal køre efter reglerne for cykler. Det betyder, at du skal køre på cykelstien, hvis der er cykelsti og følge cyklistsignaler og –skiltning.

Du kan finde alle reglerne for motoriserede løbehjul på vores hjemmeside under fanen krav til køretøjer - regler for køretøjer – forsøgsordninger for motoriserede løbehjul eller ved at trykke på linket herunder.