Vejledning om krav til offentligt tilgængelige tankstationer og ladepunkter

07-07-2023

Færdselsstyrelsen har for nyligt udstedt ”Vejledning til bekendtgørelse nr. 688 af 7. juni 2023 om krav til offentligt tilgængelig infrastruktur for brændstoffer og alternative drivmidler m.v.”

Præcision af regler for visning af priser
Vejledningen har bl.a. til formål at præcisere de nærmere regler for visning af ad hoc-priser og samlede købspriser på offentlig tilgængelig ladeinfrastruktur. Vejledningen præciserer ligeså, hvordan bl.a. udbydere af opladningstjenester kan ansøge om optagelse på Færdselsstyrelsens lister over udbydere af opladningstjenester.

Vejledningen tydeliggør også, hvordan bl.a. tankstationer og LNG-tankstationer efterlever regler for opladningsinfrastruktur.

Du kan læse bekendtgørelsen her.

Nye regler om tilsyn, påbud og straf
Endeligt er der introduceret nye afsnit om tilsyn, påbud og straf, ligesom der er tilføjet korte beskrivelser af øvrige relevante regler for offentligt tilgængelig drivmiddelinfrastruktur på andre myndighedsområder.