Ny overgangsperiode for godkendelse af nye individuelle motorkøretøjer

07-07-2023

Færdselsstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om overgangsregler for godkendelse af nye individuelle motorkøretøjer m.v.

Formålet er at forlænge overgangsperioden i § 3 i bekendtgørelse om overgangsregler for godkendelse af nye individuelle motorkøretøjer mv., således at godkendelsen af nye individuelle motorkøretøjer fortsat skal ske efter reglerne i bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer.

Bekendtgørelsen trådte i kraft d. 1. juli 2023

Læs bekendtgørelsen på Retsinfo: