Færdselsstyrelsen arbejder på at nedbringe sagsbehandlingstiderne på kørekortområdet

11-07-2023

Transportvirksomheder, som udfører godskørsel for fremmed regning eller erhvervsmæssig personbefordring, skal være opmærksomme på, at de første 10-årige fællesskabstilladelser udløber i år.

I år udløber de første 10-årige fællesskabstilladelser. Det betyder, at en del transportvirksomheder i løbet af 2022, skal søge om en fornyelse af deres fællesskabstilladelse, hvis de ønsker at fortsætte med at køre godskørsel for fremmed regning eller erhvervsmæssig personbefordring.

Ansøgninger om fornyelse af en fællesskabstilladelse, bliver behandlet på samme måde som nyansøgninger, idet betingelserne for udstedelsen, er de samme. Det betyder, at virksomhederne skal være opmærksomme på, at det er de samme betingelser vedrørende restancer til det offentlige (maksimalt 50.000 kroner) samt vandelskravene, der gælder ved fornyelsen af tilladelserne.