Opdatering af ”Vejledning om syn af køretøjer”

02-01-2023

Færdselsstyrelsen opdaterer regler i ”Vejledning om syn af køretøjer”. Opdateringen udsendes i form Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr nr. 2035.

Opdateringen omhandler følgende nye emner:

 • Indlæggelse af EU-godkendt køretøj i DMR
 • Stoplygter – placeringskrav herunder ikke-påbudte
 • Periodisk syn af udenlandsk registrerede køretøjer
 • Toldsyn
 • Navngivning af køretøjer i DMR
 • Import af elbil fra Tyskland, angivelse af største effekt i DMR
 • Angivelse af partikelfilter i DMR for Euro 6/VI-biler
 • Angivelse af første registrering på udenlandsk registreringsattest
 • Tidligere synet og godkendt køretøj, som ikke er blevet registreret
 • Supplement om mandskabsbil
 • Varebiler, som er EU-typegodkendte med lille varerum
 • TMA (energiabsorberende enhed), registrering i DMR
 • Gule positionslygter på motorcykler
 • Baksignal på ambulancer
 • Tilføjelse vedrørende udrykningskørsel, gamle tilladelser
 • Tilstedeværelsen af referencebremsekræfter kontrolleres ikke
 • Benyttelse af ældre Dataerklæringer
 • Angivelse af EU-køretøjskategori i DMR