Ny bekendtgørelse om højere hastighedsgrænser for særligt indrettede biler, som anvendes af statslige myndigheder, træder i kraft.

10-01-2023

Den nye bekendtgørelse præciserer og udvider de gældende reglers anvendelsesområde.

Den nye bekendtgørelse erstatter bekendtgørelse om højere hastighedsgrænser for visse pansrede personbiler.


Biler, som anvendes af statslige myndigheder

Den nye bekendtgørelse præciserer, at reglerne alene omfatter biler, som anvendes af statslige myndigheder.

Anvendelsesområdet udvides

Den tidligere bekendtgørelse omfattede udelukkende køretøjer udstyret med pansring, der gør, at bilerne overstiger 3.500 kg, men holder sig under 5.500 kg. Den nye bekendtgørelse udvider anvendelsesområdet til at omfatte biler med en ”særlig indretning”.

Reglernes anvendelsesområde udvides dermed til generelt at omfatte biler, der på grund af en særlig indretning overstiger 3.500 kg. Den særlige indretning kan blandt andet være som følge af sikkerhedsmæssige hensyn og af hensyn til tjenstelige opgaver.

Erklæringer udstedt i medfør af de tidligere gældende regler

Erklæringer, udstedt i medfør af bekendtgørelse nr. 1415 af 10. december 2010 om højere hastighedsgrænser for visse pansrede personbiler, er fortsat gældende.

I den nye bekendtgørelse er der desuden foretaget mindre redaktionelle ændringer, og en opdatering af kravene til bremsesystemer.

Find bekendtgørelsen her.