Nyt krav om fremvisning af dokumentation for chauffører, der under udførelsen af ikke-bilateral transport ønsker at gøre brug af undtagelsen om supplerende aktiviteter

22-02-2023

Færdselsstyrelsen har udstedt bekendtgørelse om vilkår for udførelse af cabotagekørsel, den indledende eller afsluttende vejstrækning af kombineret transport og ikke-bilateral international transport.

Bekendtgørelsen har til formål at korrigere en fejl i forbindelse med implementeringen af direktiv (EU) 2020/1057 om fastsættelse af særlige regler med hensyn til direktiv 96/71/EF og direktiv 2014/67/EU om udstationering af førere i vejtransportsektoren og ændring af direktiv 2006/22/EF, for så vidt angår håndhævelseskravene, og af forordning (EU) nr. 1024/2012.

Den nye bekendtgørelse indeholder en tilføjelse i forhold til den dokumentation chaufføren skal fremvise under en ikke-bilateral transport, hvor chaufføren ønsker at gøre brug af undtagelsen om supplerende aktiviteter, der fremgår af bekendtgørelsens § 3.

For at gøre brug af undtagelsen skal chaufføren dokumentere, at den ikke-bilaterale internationale transport udføres i forbindelse med en bilateral international transport.

Dokumentationskravet er begrænset til vejsidekontrollen og chaufføren skal kun vise dokumentationen ved anmodning af kontrolpersonalet ved vejsiden.

Dokumentationen skal være et bevis på den bilaterale internationale transport enten i form af fragtbreve eller e-CMR. 

Bekendtgørelsen træder i kraft 1. marts 2023.

Læs bekendtgørelsen her.