Færdselsstyrelsen stiller skarpt på teknisk kontrol og udenlandske chaufførers løn- og arbejdsvilkår

14-02-2023

Mens mange danskere holder vinterferie og vender snuden mod enten varmere eller mere sneklædte himmelstrøg, har Færdselsstyrelsens bilsynsinspektører indstillet GPS’en til to adresser i og i nærheden af Aarhus.

Uge 7 er nemlig lig med ’Week of Action’ i Europa, hvor Færdselsstyrelsens forlygter er rettet mod at føre kontrol med udenlandske transportvirksomheder og udstationeringsreglerne indenfor vejtransportområdet.

Week of Action bliver afholdt tre gange årligt af Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed (ELA) for at understøtte interessenterne på vejtransportområdet og håndhævelsen af EU-reglerne på området.

Færdselsstyrelsen udfører 14. februar kontrollen sammen med ELA og Politiets tungvognscenter Nord med deltagelse fra de øvrige tungvognscentre samt gæster fra de respektive myndigheder i Litauen og Estland. I alt kommer omkring 40 medarbejdere fra de forskellige myndigheder til at stille skarpt på særligt udenlandske chaufførers løn- og arbejdsvilkår.

- Det er en vigtig opgave, når vi som myndighed fører kontrol med, at udenlandske virksomheder aflønner deres chauffører korrekt, når de udstationer chauffører i Danmark. Når vi gør det, bidrager vi til at bekæmpe social dumping, og vi sikrer egnede arbejdsvilkår for alle chauffører. Man skal ikke arbejde under umenneskelige forhold, bare fordi man er udenlandsk chauffør, siger Benedicte Christoffersen, der er vicedirektør for transport, køretøjer og klima i Færdselsstyrelsen og tilføjer:

- Disse kontroller er samtidig et vigtigt led i forhold til fair konkurrence for transportvirksomhederne. Når vi fører kontrol med virksomhederne, er vi nemlig med til at sikre, at virksomhederne overholder reglerne fra EU-vejpakken.

360 graders kontrol for social beskyttelse og færdselssikkerhed

Udover kontrollen med de udenlandske chaufførers løn- og arbejdsvilkår kommer Færdselsstyrelsens inspektører også til at føre teknisk kontrol med køretøjerne. Den tekniske kontrol indebærer blandet andet kontrol af bremser, dæk og forureningsbegrænsende udstyr. Denne del af kontrollen under Week of Action er vigtig for at sikre færdselssikkerheden på de danske veje.

- Vi kan denne dag lave en 360 graders kontrol af transportvirksomheden. Det betyder, at vi fører kontrol med køretøjets tekniske vedligeholdelsestand såvel som chaufførernes ansættelses- og lønforhold. På den måde er vi med til at sikre færdselssikkerheden, social beskyttelse for førere samt passende forretnings- og arbejdsvilkår, forklarer Jens Maegaard, der er bilsynsinspektør i Færdselsstyrelsen, og som er Færdselsstyrelsens ansvarlige for den ene af de to kontrolpladser i Danmark til Week of Action.

Udbyttet af Week of Action slutter dog ikke, når Færdselsstyrelsens inspektører og de andre myndigheder lukker pladsen senere samme dag den 14. februar. En stor del af konceptet er videndeling, og derfor fortsætter udbyttet den efterfølgende dag.

Myndigheder skal spille hinanden gode på tværs af landegrænser

I forbindelse med kontrollen får de danske myndigheder besøg fra Litauen og Estland, hvor de respektive myndigheder skal deltage i den danske kontrol den 14. februar.

Den 15. februar står programmet på videndeling, hvor de forskellige myndigheder deler erfaringer med netop denne type kontrol af både tekniske forhold og udenlandske chaufførers løn- og arbejdsvilkår.

- På grund af den høje grad af mobilitet indenfor vejtransporttjenester er det vigtigt at sikre et samarbejde på tværs af grænserne. Videndeling er på den måde vigtigt medlemslandene i mellem, da vi ved at lære af hinanden er med til at sikre større ensartethed i behandling af sagerne på tværs af landegrænserne, siger Ove Gundersen Jensen, der er bilsynsinspektør i Færdselsstyrelsen og ansvarlig for den anden af de to kontrolpladser i Danmark til Week of Action.

De forhåbninger om samarbejdet er Benedicte Christoffersen, vicedirektør for transport, køretøjer og klima, enig i:

- Når vi som myndigheder er ansvarlige for at føre teknisk kontrol og kontrol med de udenlandske chaufførers ansættelses- og lønforhold, er det vigtigt, at der foregår en ensartet kontrol på tværs af landegrænserne. Derfor er det vigtigt, at vi inviterer myndigheder fra andre lande indenfor, ligesom det er vigtigt, at vi tager imod invitationer fra andre lande, så vi kan spille hinanden gode, siger Benedicte Christoffersen og tilføjer sine forventninger til dagen:

- Generelt håber vi derudover, at kontrollen i forbindelse med Week of Action bliver en succes, hvor vi, i samarbejde med de inviterede samarbejdspartnere og øvrige myndigheder, kan konstatere, at mange køretøjer og virksomheder lever op til kravene. Og så håber vi, at vi i samarbejde med de inviterede samarbejdspartnere og øvrige myndigheder kan konstatere, at de udenlandske chauffører, vi standser på dagen, er ansat under ordentlige forhold og på korrekte vilkår. Reglerne på området er dog forholdsvis nye, og derfor må vi også forvente, at vi vil møde flere situationer, hvor forholdene ikke er i orden. Her er det vigtigt, at chaufførerne ved, at vi selvfølgelig står klar til at hjælpe.

Netop fordi videndeling på dette område er vigtigt, rejser udvalgte medarbejdere fra Færdselsstyrelsen selv til Irland i uge 9 for at deltage i en lignende kontrol og videndeling.

Fakta om Week of Action

Det er en del af Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndigheds (ELA) opgaver at understøtte inte-ressenterne på vejtransportområdet og håndhævelsen af de sociale aspekter af EU-reglerne på området, der falder indenfor agenturets mandat. Under “Truck and Bus action week” d. 13.-19. februar 2023 vil ELA og ROADPOL derfor i fællesskab facilitere et samarbejde mellem medlemssta-terne. ELA tilbyder de deltagende lande understøttelse i forbindelse med forberedelsen, koordi-nationen og opfølgningen på vejsidekontrollerne, herunder ved at hjælpe med informationsud-veksling, oversættelse af sagsrelaterede dokumenter og tolkebistand. Desuden understøtter ELA de deltagende lande ved at arrangere og dække deres rejse- og indkvartering.

Kontaktinfo

For opfølgende spørgsmål bedes du kontakte pressekonsulent Ditte Irene Knudsen på tlf.: 41 87 18 13 eller mail dikn@fstyr.dk.

Tager du som journalist ud på en af kontrolpladserne på dagen og har opfølgende spørgsmål kan du kontakte vores to ansvarlige inspektører:

Jens Maegaard, bilsynsinspektør: 41 87 17 82

Ove Gundersen Jensen, bilsynsinspektør: 41 87 55 33