Udstedelse af bekendtgørelse om synsvirksomheder

06-12-2023

Færdselsstyrelsen udsteder opdateret bekendtgørelse om synsvirksomheder

Bekendtgørelse om synsvirksomheder er opdateret for at sikre, at synsvirksomhederne overholder kravene i periodesynsdirektivet (direktiv 2014/45/EU).

Derudover er indsatsen mod sms-syn, som der blev indgået politisk aftale om den 10. august 2023, udmøntet.

Der er sket følgende ændringer i bekendtgørelsen:

Optagelse og indberetning af fotodokumenation og registrering af start- og sluttidspunkt for syn og omsyn

  • Synsmedarbejdere skal optage og indberette fotodokumentation for køretøjets tilstedeværelse på synsstedet, når de gennemfører et syn
  • Synsmedarbejdere skal registrere start- og sluttidspunktet for synet, de indberetter til Færdselsstyrelsen
  • Synsmedarbejdere kan straffes med bøde, hvis de ikke sikrer og indberetter dokumentationen til Færdselsstyelsen
  • En app-løsning  til indberetningen er under udvikling. Styrelsen forventer, at den er klar til brug i 1. kvartal 2024 og at kravet om indberetning får virkning fra den 1. april 2024

 Begrænsning af tilladelse til at foretage syn og omsyn

  • Som led i udmøntningen af den politiske aftale om en styrket indsats mod sms-syn kan Færdselsstyrelsen nu træffe afgørelse om begrænsning af en synsvirksomheds tilladelse til at foretage syn, hvis der ikke foreligger fotodokumentation fra synet. Tilladelsen kan begrænses til at gælde på bestemte dage, på bestemte tidspunkter eller for bestemte køretøjer
  • Færdselsstyrelsens afgørelse om at begrænse tilladelsen kan indbringes for domstolene

Præcisering af bestemmelse om indsamling af data om CO2-emissioner

  • Det eksisterende krav i bekendtgørelsen er præciseret, så det er tydeligt, at synsvirksomheder skal indsamle data om CO2-emissioner under faktiske forhold for nye personbiler og lette køretøjer indregistreret fra 1. januar 2021.
  • Der er ikke tiltænkt en praksisændring med præciseringen. 

Bestemmelser om efteruddannelse

Synsmedarbejdere skal gennemføre efteruddannelse hvert femte år i overensstemmelse med kravene i bilag 1. Der er følgende overgangsbestemmelser: 

  • Synsmedarbejdere, der har gennemført den grundlæggende uddannelse før 1. januar 2021, skal have gennemført efteruddannelsen inden udgangen af 2025
  • Synsmedarbejdere, der har gennemført den grundlæggende uddannelse fra den 1. januar 2021, skal have gennemført efteruddannelsen senest fem år efter bekendtgørelsens ikrafttrædelse

Færdselsstyrelsen har justeret bilag 1 for at afspejle de indholdsmæssige krav til den grundlæggende uddannelse og efteruddannelsen.

Konsekvensrettelser og præciseringer af bestemmelser om indberetning eller underretning til Færdselsstyrelsen

Desuden er der sket konsekvensrettelser og præciseringer om indberetning af oplysninger til eller underretning af Færdselsstyrelsen. Det betyder at de allerede eksisterende bestemmelser i bekendtgørelsen er ensrettet.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2024.

Læs mere på Retsinformation om

Bekendtgørelse om synsvirksomheder