Udstedelse af bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer

06-12-2023

Færdselsstyrelsen udsteder opdateret bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer opdateres for at styrke indsatsen mod sms-syn, som blev politisk aftalt den 10. august 2023. Derudover er der sket en række præciseringer i bekendtgørelsen.

 Indholdet af ændringerne er følgende:

 • Krav om brug af OBD-udstyr ved registreringssyn
  Bekendtgørelsesudkastet fastsætter krav om, at synsvirksomhederne skal bruge OBD-udstyr til kontrol af køretøjets identitet ved registreringssyn, hvis køretøjet er forsynet med et OBD-system.

 • Præcisering af synsfristen
  Det præciseres i bekendtgørelsen, at frister for periodisk syn fastsættes på baggrund af køretøjets første registreringsdato.

  Fremstiller ejeren eller brugeren køretøjet til syn uden en synsindkaldelse fra Færdselsstyrelsen, fastsættes datoen for periodisk syn på baggrund af det syn, som ejeren eller brugeren selv har taget initiativ til. 
 • Udvidelse af oplysninger, der kan indgå i synsrapporten
  Styrelsen justerer i bekendtgørelsesudkastets bilag 2, pkt. 10, så det fremgår, at eventuelle oplysninger også gælder fotodokumentation.

  Justeringen er målrettet den fotodokumentation, som syns- og omsynsvirksomhederne skal optage og indberette, når de gennemfører syn og omsyn.

  Kravet om optagelse og indberetning af fotodokumentation er indsat i Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om synsvirksomheder og bekendtgørelse om omsynsvirksomheder, der har været sendt særskilt i høring.

  Begge bekendtgørelser træder i kraft den 1. januar 2024, mens Færdselsstyrelsen forventer, at reglerne om optagelse og indberetning af fotodokumentation og start- og sluttidspunkt for (om-)synet får virkning fra den 1. april 2024.

 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2024.

Læs mere på Retsinformation om

Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer