Nye satser for det økonomiske krav til virksomheder, der ansøger om og har en vejtransporttilladelse

13-12-2023

Når virksomheder søger om eller har en vejtransporttilladelse, kan de fremover finde satserne for det økonomiske krav på Færdselsstyrelsens hjemmeside. Satserne reguleres årligt med virkning pr. 1 januar i det efterfølgende år.

For at få udstedt en vejtransporttilladelse, stilles der krav til virksomhedens økonomi. Det økonomiske krav skal virksomheden kunne dokumentere i hele tilladelsens gyldighedsperiode.

Kravene er fastsat i Euro i forordning (EF) nr. 1071/2009 om fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet. Kravet har også tidligere været fastsat i danske kroner i bekendtgørelserne om gods- og buskørsel.

Fremover offentliggør Færdselsstyrelsen satserne på hjemmesiden. Det sker for at imødekomme forordningens krav om årligt at fastsætte satserne for det økonomiske krav i danske kroner og for samtidig at undgå årlige ændringer i bekendtgørelserne om gods- og buskørsel.

Se satser for det økonomiske krav