Ny bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for vejtransport af farligt gods

19-12-2023

Færdselsstyrelsen har udstedt bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for vejtransport af farligt gods

Bekendtgørelsen viderefører hovedsageligt de gældende bestemmelser på området, men justerer og opdaterer bl.a. bestemmelser om

  •  indsendelse af oplysninger til Færdselsstyrelsen
  • eksamination og bevis
  • betaling
  • ADR-konventionen
  • kontrol og klageadgang

Området for sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods ad vej ressortoverdrages fra Trafikstyrelsen til Færdselsstyrelsen pr. 1. januar 2024.

Derfor har Færdselsstyrelsen udstedt en ny bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for vejtransport af farligt gods.

Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2024.

Læs mere på Retsinformation om bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for vejtransport af farligt gods