Ny bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med dobbelttrailer-vogntog

15-12-2023

Fra 1. januar 2024 bliver det muligt at køre med dobbelttrailer-vogntog, såkaldte EMS2-vogntog, i en forsøgsordning på udvalgte vejstrækninger

Et EMS2-vogntog består af en lastbil med 2 sættevogne, hvor den bagerste sættevogn er forbundet til den forreste sættevogn via en dolly.

Hensigten med den nye bekendtgørelse har  været, at virksomhederne kan bruge meget af deres eksisterende materiel, så en virksomhed, der ønsker at være en del af forsøgsordningen, ikke skal foretage større investeringer.

Der vil være tekniske justeringer på noget af det eksisterende materie i et mindre omfang.

Bekendtgørelsen har været afhængig af tilpasningen af færdselslovens § 70 a, som indtil nu  kun har tilladt sammenkobling af op til 2 påhængskøretøjer. Med ændringen af § 70 a er det nu tilladt at sammenkoble flere påhængskøretøjer i et dobbelttrailer-vogntog.

Tekniske krav til køretøjer i forsøgsordningen

Bekendtgørelsen fastsætter en række tekniske krav for de køretøjer, der kan indgå i forsøgsordningen med dobbelttrailer-vogntog (EMS2), bl.a.

  • køretøjernes indretning og udstyr
  • belæsning
  • vægt
  • dimensioner
  • udsyn

Reguleringen er helt ny og tager udgangspunkt i lov nr. 1570 af 12. december 2023 om ændring af færdselsloven (Forsøg med dobbelttrailer-vogntog).

Dobbelttrailer-vogntogene kan have en længde på op til 34,00 m og kan veje op til 72 tons. Med den sammensætning af køretøjer kan virksomheder nu spare en hel lastbil ved at befordre 2 sættevogne med kun én lastbil.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2024.

Læs mere på Retsinformation om Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med dobbelttrailer-vogntog