Ny bekendtgørelse om eksamenskørsel, optog m.v.

07-12-2023

Den nye bekendtgørelse præciserer hvilke personer, der må deltage i eksamenskørsel

Med den nye bekendtgørelse præciseres personkredsen ved eksamenskørsel.

Det tydeliggøres således hvilke personer, der må deltage i eksamenskørsel. Det er alene personer, som har gennemført den afsluttende eksamen efter en ungdomsuddannelse af minimum 2 års varighed, der må deltage i eksamenskørsel, dog med få undtagelser.

Det er eksempelvis muligt for en person at deltage i eksamenskørsel, hvis denne mangler at bestå en sygeeksamen eller reeksamen eller har indgået aftale om at forlænge ungdomsuddannelsen, og uddannelsens ordinære tid er udløbet.

Det bliver også muligt at medbringe en hjælper, hvis en deltager i eksamenskørslen har brug for personlig bistand på grund af særlige fysiske eller psykiske behov. Det er fortsat ikke tilladt at have en DJ med under kørslen.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2024.

Læs mere på Retsinformation om

Bekendtgørelse om eksamenskørsel, optog m.v