Mindre fejl rettes i nyudstedte bekendtgørelser om længere og tungere lastbiler

19-12-2023

Iværksættelse af 11 tiltag om længere og tungere køretøjer opdateres med to nye bekendtgørelser

Færdselsstyrelsen er blevet opmærksom på enkelte mindre fejl i forbindelse med udstedelse af dimensionsbekendtgørelsen samt bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr.

Fejlene er derfor justeret i to nye bekendtgørelser.

Fejlrettelser

I dimensionsbekendtgørelsen er der rettet fejl i § 22 i følgende stykker:

  • 2, nr. 10: ”eller flere” udgår af ordlyden
  • 5: ”jf. dog stk. 8 og 9” tilføjes efter ”mindre end 1,10 m”
  • 8 og 9: ”påhængsvognens” ændres til ”påhængskøretøjets”

I bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr er der rettet fejl i:

  • Bilag 1, pkt. 3.02.200 (12), c, hvor ”sættevognstog” ændres til ”vogntog”

 

Bekendtgørelserne træder i kraft den 1. januar 2024, og ophæver de to netop udstedte bekendtgørelser.

 

Læs mere på Retsinformation om

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr