DFK: Invitation til branchemøde

22-12-2023

Detailforskrifter for køretøjers indretning, udstyr og anvendelse er den 21. december 2023 sendt i offentlig høring. Færdselsstyrelsen inviterer i den forbindelse til en gennemgang af de vigtigste ændringer.

Detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr har gennem det seneste år gennemgået en omfattende revidering, og er den 21. december 2023 sendt i offentlig høring.

Færdselsstyrelsen inviterer i den forbindelse til et branchemøde, hvor interessenter kan få en gennemgang af de vigtigste ændringer og stille spørgsmål.

På mødet vil vi blandt andet gennemgå:

  • Nyt navn til bekendtgørelsen
  • Ny form
  • Nyt anvendelsesområde
  • De største ændringer i bekendtgørelsen og i bilagene
  • Øvrige ændringer og ophævelser af bekendtgørelser, der står i forbindelse med DFK, herunder overførslen af Prøvningsinstansbekendtgørelsens bilag I og II til DFK

Mødet foregår torsdag den 18. januar 2024 kl. 12.30 – 15.30 på Færdselsstyrelsens adresse, Sorsigvej 35, 6760 Ribe.

Af hensyn til pladsen, beder vi interessenter om at sende en mail om ønsket deltagelse og hvor mange deltagere til LMAB@fstyr.dk senest fredag den 12. januar kl. 12:00.

 

Link til høringsmateriale på Detailforskrifter for indretning, udstyr og anvendelse:

Høringsdetaljer - Høringsportalen (hoeringsportalen.dk)

 

Link til høringsmaterialet på prøvningsinstansbekendtgørelsen:

Høringsdetaljer - Høringsportalen (hoeringsportalen.dk)