01-12-2023

Færdselsstyrelsen har udstedt ændringsbekendtgørelse om udstationeringsvilkår ved udførelse af cabotagekørsel, den indledende eller afsluttende vejstrækning af kombineret transport og ikke-bilateral international transport

Baggrunden for ændringsbekendtgørelsen er den årlige regulering af minimumstimesatserne for aflønning af chauffører, som udfører cabotagekørsel eller vejdelen af kombineret transport i køretøjer på 3.500 kg eller derover.

Ændringsbekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2024.

Læs mere på Retsinformation.dk