Vil du bidrage til evaluering af forsøgsordningen for selvkørende enheder?

17aug

Færdselsloven har en forsøgsordning for selvkørende enheder, som trådte i kraft i 2021. Forsøgsordningen skal nu evalueres, og du kan bidrage til evalueringen.

Forsøgsordningen for selvkørende enheder skal evalueres efter tre år. Derfor sætter Færdselsstyrelsen nu en evaluering i gang.

Evalueringen skal som udgangspunkt se på erfaringerne med de forsøg, som har kørt.

Færdselsstyrelsen har ikke givet tilladelse til et stort antal forsøg. Derfor skal evalueringen også se på de begrænsninger, der er i den nuværende ordning, samt anbefalinger til, hvordan ordningen kan forbedres.

Send dine kommentarer senest 8. september

Har du kommentarer, inputs eller konkrete eksempler på erfaringer eller udfordringer med forsøgsordningen for selvkørende enheder, er du velkommen til at bidrage til Færdselsstyrelsens evaluering.

Færdselsstyrelsen skal modtage dit skriftlige bidrag senest den 8. september 2023.

Du kan sende dit bidrag til info@fstyr.dk med cc. til loal@styr.dk og dadm@fstyr.dk

Skriv  sagsnummer 2023-507091 i emnefeltet.

Mere information

Du kan finde mere information i bekendtgørelsen, vejledning om bekendtgørelsen samt det vedtagne lovforslag med bemærkninger, som danner grundlaget for ordningen.