Opdatering af ”Vejledning om syn af køretøjer”

15-08-2023

Færdselsstyrelsen opdaterer regler i ”Vejledning om syn af køretøjer”. Opdateringen udsendes som Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr nr. 2039.

Punkt 32 ændres

Opdateringen ændrer punkt 32 om indsættelse af WLTP-oplysninger i DMR. 
Hvis f.eks. fremstilleren af en bil fra 2019-2021 til eksportsyn ikke ønsker at supplere med oplysninger om WLTP CO2-udslip, må bilen fremover synes og godkendes uden disse oplysninger.


Herefter håndterer Motorstyrelsen sagen.

Tilføjelse af punkt 33 og 34

Punkt 33 og 34 er nye.
33. Ny særtransportbekendtgørelse. 

To punkter har betydning for godkendelse ved syn: 

  • Visse blokvogne (herunder mobilkraner) skal ikke længere have udstedt en ny blokvognsattest ved syn, men kan køre videre med den allerede udstedte, uanset om blanketten angiver, at gyldigheden er 14 måneder
  • Ved nye godkendelser af blokvognsmoduler skal fabrikantens anvisninger for sammensætningen af modulerne altid skaffes
    34. Godkendelsescertifikat til dyretransport.


Blanketterne skal fremover hentes på  Fødevarestyrelsens hjemmeside.