Pressemeddelelser

Udstedelse - Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer

01-09-2022

Der udstedes en ny ændringsbekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer med henblik på at fastsætte regler om kontrol af eCall-systemet og indarbejde berigtigelser til direktiv 2014/45/EU.

Med ændringsbekendtgørelsen fastsættes krav til foretagelse af kontrol af funktionaliteten af eCall-systemet under syn af køretøjer, der er omfattet af forordning EU 2015/758.

Den nye kontrol omfatter undersøgelser af eventuelle mangler ved eCall-systemets montering, tilstand og præstation og gennemføres ved en visuel inspektion, suppleret med anvendelse af den elektroniske grænseflade.

Derudover indsættes enkelte ændringer til bekendtgørelsens bilag 1, der følger af berigtigelser til bilag I i direktiv 2014/45/EU. Ændringerne består hovedsageligt af sproglige præciseringer til bilagets pkt. 1.2.1, pkt. 1.3.1. og pkt.8.2.2., ligesom fodnote 10 ophæves, da indholdet allerede er gengivet i bilagets fodnote 8.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. september 2022.