Årlig regulering af forsikringsdækningsbeløb 2023

29-11-2022

Der udstedes nye bekendtgørelser om regulering af forsikringsdækningsbeløb.

Færdselsstyrelsen regulerer forsikringsdækningsbeløbene inden for færdselsområdet.

De to bekendtgørelser, der reguleres, er:

  • Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb
  • Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselslov for Grønland

Ifølge færdselsloven og færdselslov for Grønland skal motordrevne køretøjer være dækket af en ansvarsforsikring. Forsikringen skal dække personskade eller tab af forsørger samt tingskade.

Derudover skal arrangører af motorløb på bane tegne en forsikring til dækning af skader, der kan opstå i forbindelse med motorløbet. Dette dækningsbeløb bliver reguleret i bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb.

Med bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb samles reguleringen af beløbene, der tidligere har været selvstændigt reguleret i henholdsvis bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven og bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane.

Bekendtgørelserne træder i kraft den 1. januar 2023.

Læs bekendtgørelserne her