Pressemeddelelse

Midlertidig undtagelse på køre- og hviletidsområdet i forbindelse med krisesituationen i Ukraine

05-03-2022

Transportministeriet har bedt Færdselsstyrelsen om at indføre en række midlertidige undtagelser for køre- og hviletidsreglerne. Det sker for at sikre, at danske chauffører kan hjælpe med at levere nødhjælp til Ukraine.

Færdselsstyrelsen indfører midlertidigt en række undtagelser i køre- og hviletidsreglerne. Det sker på baggrund af krigen i Ukraine, hvor danske chauffører, ligesom mange andre landes, hjælper med at fragte vital hjælp til nødstedte ukrainerne, der mangler basale fornødenheder pga. den russiske invasion af landet.

For at gøre køre- og hviletidsreglerne mere fleksible for de danske chauffører, indføres de samme midlertidige undtagelser i køre- og hviletidsforordningen for danske chauffører, som også er midlertidigt indført i Polen. Færdselsstyrelsen meddeler derfor en midlertidig undtagelse jf. artikel 14, stk. 2, i køre- og hviletidsforordningen.

Det betyder, at der frem til den 3. april vil gælde en følgende midlertidige undtagelser for chauffører, som yder en livsvigtig indsat ved at hjælpe med at fragte nødhjælp til Ukraine.

Den midlertidige undtagelse har følgende indhold:

I perioden fra den 5. marts 2022 til og med den 3. april 2022 øges grænsen for:

  • Den maksimale daglige køretid, jf. køre- og hviletidsforordningens artikel 6, stk. 1, fra 9/10 timer til 11 timer.
  • Den maksimale ugentlige køretid, jf. køre- og hviletidsforordningens artikel 6, stk. 2, fra 56 timer til 60 timer.
  • Den maksimale ugentlige køretid i to på hinanden følgende uger, jf. køre- og hviletidsforordningens artikel 6, stk. 3, fra 90 timer til 96 timer.
  • Den maksimale køretid inden der skal afholdes en pause på 45 minutter/15+30 minutter, jf. køre- og hviletidsforordningens artikel 7, fra 4,5 timer til 5,5 timer.

Ydermere vil chauffører, som er omfattet af denne midlertidige undtagelse, og som afholder daglige hvil og reducerede ugentlige hvil væk fra arbejdsgiverens virksomhed, kunne afholde disse i køretøjet, så længe dette har passende sovefaciliteter til hver fører og køretøjet holder stille.

Tag dokumentationen med

Vi anbefaler, at du henter og printer Færdselsstyrelsens meddelelse om midlertidig undtagelse på køre- og hviletidsområdet.

På den måde kan du altid fremvise dokumentation for denne, hvis du som chauffør udfører den kørsel, der er omfattet af den midlertidige undtagelse.