Fristen for at melde afbud til en teori- eller praktisk prøve ændres til 2 dage

08-06-2022

Fra 1. juli 2022 træder nye regler i kraft, der skal gøre det nemmere for kørekorteleverne at melde afbud til deres køreprøver.

Mindre prøvespild og større fleksibilitet i køreprøveafviklingen. Det er formålet med den ændringsbekendtgørelse, som Færdselsstyrelsen har udstedt fredag den 3. juni. Ændringsbekendgørelsen ændrer i de eksisterende regler for afbud til køreprøver og betyder, at kørekortaspiranterne fremover kan melde fra til en prøve op til 2 dage før, uden at det koster et nyt gebyr, når regelændringerne træder i kraft den 1. juli 2022.

Indtil nu, har eleverne skulle melde fra senest 5 dage før, men med ændringen, som har været ønsket fra både kørelærerbranchen og Færdselsstyrelsen, er det håbet, at flere kørekortelever vælger at melde fra til deres køreprøve, hvis de skulle blive forhindret, således at andre kan få prøven, fremfor at den går tabt.

Færdselsstyrelsen har i årets første 20 uger med prøveafvikling, mistet 200 prøver om ugen, pg.a. udeblivelser fra elever.

En højere grad af afbud, fremfor udeblivelser, vil give Færdselsstyrelsen bedre mulighed for at planlægge prøveaktiviteten og bedre udnytte vores prøvekapacitet.

Den nye ændringsbekendtgørelse, som ændrer i § 5 i den eksisterende bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer på kørekortområdet, kan findes på retsinformation og træder i kraft den 1. juli 2022.