Alderskravet til buschaufføruddannelsen sænkes

22-06-2022

Den 1. juli 2022 træder der nye regler i kraft, som gør det muligt at uddanne sig til buschauffør, allerede fra det fyldte 18. år.

Den 1. juli 2022 ændres bekendtgørelse om kvalifiktionskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport (kvalifikationsbekendtgørelsen), hvilket gør det muligt for unge under 21 år, at blive optaget på erhvervsuddannelsen for buschauffører i den kollektive trafik.

Der sker ligeledes en række konsekvensrettelser i bekendtgørelse om kørekort, bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus (kategori D1) og bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj (kategori D1/E).

Aldersnedsættelsen betyder, at personer, som er under 21 år, og som er ved at gennemføre en erhvervsuddannelse som buschauffør, må gennemføre kvalifikationsuddannelsen for buschauffør og køreuddannelsen til kørekortkategorierne D1, D, D1/E, D/E samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring (D-EP).

Herefter må den pågældende chauffør, alt efter hvilken kørekortkategori han/hun har, køre små busser med passagerer nationalt i hele Danmark, køre store busser med passagerer i rutekørsel på strækninger, der ikke overstiger 50 km, og køre store busser uden passagerer nationalt i hele Danmark, fra det fyldte 18. år. Herudover må den pågældende chauffør køre store busser i hele Danmark fra det fyldte 20. år.   

Aldersnedsættelsen gælder alene national kørsel, og man skal derfor fortsat være fyldt 23 år og have minimum 2 års erfaring som bus- eller lastbilschauffør for at køre dansk indregistrerede busser i international personbefordring.

Aldersnedsættelsen sker efter politiske drøftelser, og i forlængelse heraf har Vejdirektoratet foretaget nabohøringer af Sverige og Norge, hvor alderskravet tilsvarende har været nedsat til 18 år siden 2011 og 2012. Tilbagemeldingerne fra Norge og Sverige viser, at nedsættelsen af aldersgrænsen ikke umiddelbart har haft betydning for trafiksikkerheden. Dette skal blandt andet ses i lyset af de øgede krav til uddannelse og oplæring, samt det forhold at det fortsat er forholdsvis få personer under 21 år, der vælger at uddanne sig til buschauffør.

Færdselsstyrelsen evaluerer ordningen efter 1 – 2 år.

Bliv klogere herunder