Pressemeddelelser

Nu er det muligt at udføre syn af motorcykler ved vejsiden

05-01-2022

Færdselsstyrelsen har udstedt bekendtgørelse om udførelse af syn af motorcykler ved vejsiden.

Det følger af periodesynsdirektivet, at der senest den 1. januar 2022 skal indføres regler for periodisk syn af motorcykler eller effektive alternative trafiksikkerhedsforanstaltninger.

Med lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer, bliver undtagelsesbestemmelsen i direktivets artikel 2, stk. 2, udnyttet ved at indføre effektive alternative trafiksikkerhedsforanstaltninger for motorcykler i form af vejsidesyn af motorcykler. Det vurderes, at den færdselssikkerhedsmæssige gevinst i Danmark vil være lige så stor ved at indføre syn af motorcykler ved vejsiden som ved indførelse af periodisk syn samtidig med, at det vil være mindre indgribende.

Bekendtgørelsen fastsætter rammerne for syn ved vejsiden af motorcykler.

Bekendtgørelsen trådte i kraft 1. januar 2022.