Pressemeddelelse

Opdateret cabotagevejledning

22-02-2022

Færdselsstyrelsen har opdateret vejledningen om cabotagereglerne.

Færdselsstyrelsen har opdateret Vejledning om cabotagereglerne, som finder anvendelse fra den 21. februar 2022.

Vejledningen erstatter Færdselsstyrelsens tidligere vejledning om cabotagekørsel og tager udgangspunkt i de hidtidige fortolkningsbidrag, men er suppleret med vejledning om de nye regler for udførelse af cabotagekørsel. 

Blandt andet indføres en karensperiode for køretøjet, som betyder, at når en cabotagekørsel er afsluttet, gælder der for lastbilen en afkølingsperiode på fire dage, hvor det ikke er tilladt at udføre ny cabotagekørsel i det pågældende land. 

Vejledningen indeholder også eksempler på, hvordan relevante perioder skal beregnes og hvilke dokumentationskrav, der gælder for transportvirksomheder under udførelsen af cabotagekørsel i Danmark.

Vejledningen om cabotagereglerne er den første version og er udarbejdet med det forbehold, at der løbende kan ske ændringer som følge af udviklingen af den danske fortolkning af cabotagereglerne - særligt for så vidt angår fortolkningen af transport af tomme containere, tomme sættevogne og returemballage (paller, blomsterbure eller lignende).