Nyhed

Ny analyse om data fra ladeinfrastrukturen i Danmark

14-02-2022

Færdselsstyrelsen har bidraget til en ny analyse, som Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering i samarbejde med Kommunernes Landsforening har udarbejdet om databehovet fra ladestandere i hele Danmark.

En ny analyse fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Kommunernes Landsforening, har undersøgt en række interessenters databehov for et nationalt datasæt om ladeinfrastruktur og analysen er netop udkommet.

Analysen peger på , at der er et stort behov for bedre data fra og om ladestandere. Det skyldes, at regeringens målsætning om, at der skal være 1 million el-biler i 2030, vil kræve en kraftig udbygning af ladeinfrastrukturen i hele landet, for at holde gang i alle de eldrevne hjul. For at kunne planlægge udrulningen af ladeinfrastrukturen, dimmensioneringen af fremtidens elnet, samt øge antallet af elbilejere, kræver det et bedre datagrundlag og viden om, hvor kapaciteten og efterspørgslen efter ladestandere er, samt hvor der er et større behov.

Derudover, viser analysen fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Kommunernes Landsforening også, at der er en række udfordringer med at indsamle data. På den baggrund er Færdselsstyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering ved at undersøge, hvilken indsats, der kan igangsættes for at imødekomme nogle af disse udfordringer.

Hos Færdselsstyrelsen har vi en stor interesse i at få endnu bedre adgang til data om de ladestandere, som borgerne kan benytte i forbindelse med opladning af deres elkøretøjer. Færdselsstyrelsen driver bl.a. hjemmesiden bilviden.dk, hvor borgerne har adgang til et kort over, hvor i landet man kan lade, samt en række brugerinformationer om selve ladestanderen. Derfor ville et bedre datagrundlag også i denne sammenhæng kunne give borgerne et bedre og mere fuldstændigt overblik over, hvor og hvornår de kan få opladet deres eldrevne køretøj.

Lovforslag fremsat

Udover at dele vores erfaringer om indsamling og udstilling af data af den offentligt tilgængelige ladeinfrastruktur på hjemmesiden bilviden.dk, har Færdselsstyrelsen bidraget til at belyse, hvilke nationale lovgivningsmæssige barriere, som vil skulle håndteres, hvis tilgængeligheden og anvendelsen af data fra ladestandere skal øges. Styrelsen har endvidere fremhævet vigtigheden af, at det sikres, at der er overensstemmelse med EU-lovgivning og udviklingen i datastandarder på området.

Transportministeriet har den 26. januar 2022 fremsat et lovforslag (L112: forslag til lov om etablering af infrastruktur for alternative drivmidler til transport), der skal sikre, at myndigheder under Transportministeriet og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet får den nødvendige hjemmel til, at data fra den offentligt tilgængelige ladeinfrastruktur kan indsamles og udstilles til formålene. Lovforslaget er blevet førstebehandlet den 10. februar 2022.

Hele analysen om ladestanderdata kan findes på Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings hjemmeside sdfe.dk.

Læs rapporten her