Nyheder

Færdselsstyrelsen arbejder på at nedbringe sagsbehandlingstiderne på kørekortområdet

16-02-2022

For at sikre borgerne en mere effektiv sagsbehandling, vil Færdselsstyrelsen i løbet af 2022 implementere en række tiltag, der skal hæve styrelsens serviceniveau og sikre en kortere sagsbehandlingstid på kørekortområdet.

Sagsbehandlingen på de administrative sager på kørekortområdet skal effektiviseres, og derfor har Færdselsstyrelsen i den kommende tid et målrettet fokus på at sikre, at serviceniveauet for borgerne hæves.

Det er vigtigt for styrelsen, at borgerne oplever en hurtig og effektiv sagsbehandling, så de skal vente mindst muligt på at komme videre i deres kørekortforløb.

For at få et højere serviceniveau og en effektivisering af vores sagsbehandling vil Færdselsstyrelsen i løbet af 2022 implementere en række tiltag, der skal gøre sagsbehandlingstiden på f.eks. helbredssager og vandelssager kortere.

Det første tiltag er allerede blevet igangsat, da styrelsen den 19. januar ændrede i telefonåbningstider, for en periode, for at få frigivet yderligere medarbejdere til at behandle borgernes sager.

Tiltag på vej

I de kommende måneder forventer Færdselsstyrelsen yderligere at implementere en række tiltag, primært i forhold til at få øget borgerinformationen, så den enkelte borger er bedre orienteret om styrelsens sagsbehandling af borgerens sag, samt bedre informeret om den forventede sagsbehandlingstid.

Sideløbende med at informationen til borgerne øges, arbejder Færdselsstyrelsen på at få implementeret en række initiativer, der skal effektivisere sagsbehandlingen, blandt andet ser Færdselsstyrelsen på, om og hvordan vores nuværende sagsgange kan optimeres.

Færdselsstyrelsen vil løbende informere om nye tiltag, i takt med at tiltagene bliver implementeret, på vores hjemmeside www.fstyr.dk.