Nyhed

Få overblik over drivmidlers CO2-aftryk

28-02-2022

Færdselsstyrelsen har i samarbejde med Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriet samt Energisstyrelsen, gjort det lettere for bilister at orientere sig om forskellige drivmidlers CO2-aftryk.

Fra medio februar 2022 kan bilister og andre interesserede borgere orientere sig om forskellige drivmidlers CO2-aftryk på Færdselsstyrelsens hjemmeside bilviden.dk. Dermed kan bilisterne nu både se de gennemsnitlige priser på drivmidler pr. 100 km for udvalgte bilsegmenter og drivmidlernes CO2-aftryk pr. 100 km. Det nye tiltag sker som følge af et samarbejde mellem Færdselsstyrelsen, Klima-, Energi,- og Forsyningsministeriet samt Energistyrelsen.

På bilviden.dk fremgår der som noget nyt to CO2-tal; Det første tal dækker over CO2-udledningen under kørsel for udvalgte bilsegmenter og drivmiddeltyper. Det andet CO2-tal er et udvidet CO2-tal, der kaldes vugge-til-grav udledningen, og dækker over CO2-udledningen forbundet med både udvindingen og produktionen af drivmidlet, samt køretøjets udledning under kørsel. Vugge-til-grav-udledningerne relaterer sig alene til drivmidlerne.

Er elbiler CO2-frie?

CO2-tallene vises på tværs af fossile og alternative drivmidler og illusterer, at selv om elbiler eksempelvis ikke udleder CO2 under kørsel, er der udledninger forbundet med produktion af el, såfremt den ikke produceres af 100 pct. vedvarende energi. Selv i dette perspektiv er CO2-udledningerne forbundet med brug af elbiler dog markant lavere end ved brug af fossile biler. Herudover er Danmarks andel af vedvarende energi i elforbruget markant stigende de kommende år og forventes ud fra seneste Klimastatus- og fremskrivning 2021 at nå 100 pct. i 2028.