Udstedelse af bekendtgørelse om udførelse af syn af erhvervskøretøjer ved vejsiden

21-12-2022

Bekendtgørelse om udførelse af syn af erhvervskøretøjer ændres med henblik på at indarbejde berigtigelser til direktiv 2014/47/EU i bekendtgørelsen.

Med justeringen af bekendtgørelsen foretages en ændring af bekendtgørelsens § 15, stk. 4. Ændringen præciserer, at bekendtgørelsens § 17, om udbedring af mangler, kan anvendes ved væsentlige og farlige mangler med hensyn til fastgørelse af last.

Derudover er der indarbejdet berigtigelser til direktivet i bekendtgørelsens bilag II, hvor der er foretaget en præcisering af ordlyden til kravet om bremseprøve.

Endeligt er der indsat et bilag 4 til bekendtgørelsen, der indeholder blanketten til kontrolprøver i synsrapporten.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2023.