Ny bekendtgørelse om gebyrer og afgifter på Færdselsstyrelsens område

22-12-2022

Færdselsstyrelsen udsteder en samlet bekendtgørelse om gebyrer og afgifter på Færdselsstyrelsens område.

Foto: Christoffer Askman

Færdselsstyrelsen har med bekendtgørelsen sammenskrevet tre bekendtgørelser til en bekendtgørelse om gebyrer og afgifter på Færdselsstyrelsens område.

Det drejer sig om bekendtgørelserne om:

 • Færdselsstyrelsens gebyrer på vejtransportområdet
 • Færdselsstyrelsens gebyrer på kørekortområdet
 • Regulering af betalingsbeløb i henhold til færdselsloven

Derudover er gebyret fra bekendtgørelse om deltagelse i en alkolåsordning flyttet ind i bekendtgørelsen.

På følgende områder ændres gebyr- og afgiftssatserne:

 • Syn, omsyn eller toldsyn
 • Chaufføruddannelsesbeviser til gods eller bustransport
 • Varebilschaufføruddannelsesbevis
 • Chaufførkort
 • Takografkort til førere, virksomheder eller værksteder
 • Deltagelse i en alkolåsordning
 • Uddannelsesbevis til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods

Derfor bliver gebyrer og afgifter reguleret

Formålet med bekendtgørelsesudkastet er at regulere gebyr- og afgiftssatser på Færdselsstyrelsens område, da de genberegnes og reguleres én gang årligt.

Afgiften for uddannelsesbevis til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods bliver reguleret årligt ud fra den sats, som Finansministeriet fastsætter for det generelle pris- og lønindeks.

Gebyrerne bliver reguleret med henblik på at skabe balance mellem Færdselsstyrelsens omkostninger og indtægter på det enkelte gebyr.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2023.

Fakta

Syn, omsyn eller toldsyn

Gebyret for syn, omsyn eller toldsyn justeres fra 17 kr. i 2022 til 16 kr. i 2023.

Chaufføruddannelsesbeviser til gods eller bustransport

Gebyret for udstedelse, fornyelse, udskiftning og erstatning af chaufføruddannelsesbevis til gods- eller bustransport justeres fra 130 kr. i 2022 til 160 kr. i 2023.

Varebilschaufføruddannelsesbevis

Gebyret for udstedelse, fornyelse, udskiftning og erstatning af varebilschaufføruddannelsesbevis justeres fra 270 kr. i 2022 til 50 kr. i 2023.

Chaufførkort

Gebyret for udstedelse, fornyelse og erstatning af et chaufførkort justeres fra 1.470 kr. i 2022 til 1.700 kr. i 2023.

Takografkort til førere, virksomheder eller værksteder

Gebyret for ansøgning om udstedelse, fornyelse, erstatning og udskiftning af takografkort til førere, virksomheder eller værksteder justeres fra 525 kr. i 2022 til 425 kr. i 2023.

Deltagelse i en alkolåsordning

For deltagelse i en alkolåsordning betaler deltageren følgende gebyr:

 • Obligatorisk ordning: Gebyret justeres fra 430 kr. i 2022 til 3.611 kr. i 2023
 • Frivillig ordning med personundersøgelse: Gebyret justeres fra 2.765 kr. i 2022 til 5.639 kr. i 2023
 • Frivillig ordning uden personundersøgelse: Gebyret justeres fra 475 kr. i 2022 til 3.611 kr. i 2023
 • Hvis der ved deltagelse i den frivillige alkolåsordning meddeles vilkår om alkoholistbehandling, betaler deltageren yderligere et gebyr til dækning af kriminalforsorgens omkostninger til tilsyn med behandlingen. Gebyret justeres fra 17.000 kr. i 2022 til 3.524 kr. i 2023

Uddannelsesbevis til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods

Afgiften for udstedelse af uddannelsesbevis til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods justeres fra 300 kr. i 2022 til 310 kr. i 2023.