Færdselsstyrelsen har udstedt en ny godskørselsbekendtgørelse

12-12-2022

Vægtgrænsen for den nationale varebilsordning hæves, og egenkapitalkravet for alle tilladelsesordninger reduceres en smule.

Ny godskørselsbekendtgørelse

Færdselsstyrelsen har netop udstedt en ny godskørselsbekendtgørelse, som træder i kraft den 1. januar 2023.

Ændringer af vægtgrænsen

Bekendtgørelsen indeholder ændringer af vægtgrænsen for den nationale varebilsordning, som pr. 1. januar 2023 er hævet fra 2.000 kg til 2.500 kg. Vægtgrænsen er ændret som følge af lov nr. 638 af 18. maj 2022 om ændring af lov om godskørsel.

Ændringen af loven om godskørsel indeholder ændringer i § 1, stk. 2, og § 11, stk. 1, 1. pkt., og loven træder også i kraft den 1. januar 2023.

Reduktion af egenkapitalkravet

Derudover indeholder godskørselsbekendtgørelsen en mindre reduktion af egenkapitalkravet for alle tre tilladelsesordninger, som følger af godskørselslovens § 1, stk. 1-3.

Reduktionen af beløbene er sket som følge af Danmarks EU-retlige forpligtelse, og derfor skal beløbene reguleres i overensstemmelse med Eurokursen pr. 3. oktober 2022, jf. artikel 7, stk. 1, 4. afsnit, i forordning (EF) nr. 1071/2009.

Egenkapitalkravet for tilladelse til national godskørsel for fremmed regning i varebil, jf. godskørselslovens § 1, stk. 2, er tilsvarende nedreguleret i overensstemmelse hermed.

Ny buskørselsbekendtgørelse

Som følge af de EU-retlige forpligtelser har Færdselsstyrelsen desuden udstedt en ny buskørselsbekendtgørelse, hvor egenkapitalkravet ligeledes er nedjusteret i overensstemmelse med Eurokursen pr. 3. oktober 2022.

Buskørselsbekendtgørelsen træder i kraft samtidig med godskørselsbekendtgørelsen den 1. januar 2023.