Pressebilleder og logoer

Du kan hente styrelsens pressebilleder og logo ved at klikke på billedet til venstre. Læs om vores retningslinjer for brugen af vores billeder og logoer herunder. 

Retningslinjer for logo og billeder

Anvendelse af styrelsens logo skal i hvert enkelt tilfælde aftales forud.

Ønsker du at få udleveret logoet, kontakt Kommunikation via nedenstående mailadresse. Vi gør opmærksom på at det udelukkende er andre styrelser, kommuner og offentlige instanser, som har ret til at anvende vores logo.

Der gives ikke tilladelse til private erhvervsvirksomheder til anvendelse af logo.

Følgende retningslinjer er altid gældende:

  • Logoet må ikke ændres i farve eller form efter udlevering. Ændring i proportionel skalering tillades.
  • Logoet må ikke tilføjes andre grafiske elementer medmindre det er aftalt på forhånd.
  • Logoet må ikke anvendes som markedsføring fx som tegn på, at styrelsen fremhæver eller garanterer for et firma eller et produkt.

Her kan du se hvilke logoer, vi tilbyder, samt dets retsmæssige anvendelse. Vi kan levere logoet i hhv. PNG og SVG.

Logoet må aldrig anvendes til formål, aktiviteter eller arrangementer, der er uforenelige med styrelsens formål.

Færdselsstyrelsen vil afslå udlevering af logoet eller kræve at brugen af logoet ophører, hvis brugen strider imod de ovenstående retningslinjer.