Aktindsigt

Hvis du ønsker aktindsigt i en sag eller i enkelte dokumenter, kan du sende en mail info@fstyr.dk.  

Din mail skal indeholde følgende:

 • De oplysninger der er nødvendige for, at vi kan identificere den sag eller de dokumenter, der ønskes aktindsigt i.
 • Det tema som aktindsigten vedrører.

Søg aktindsigt via Digital Post 

Du kan også søge aktindsigt via f.eks. borger.dk, hvis der indgår fortrolige oplysninger i din sag. 

Sådan søger du via Digital Post 

 • Log ind på Digital Post med MitID
 • Klik på ’Skriv ny besked’
 • 'Vælg myndighed'
  • Vælg 'Færdselsstyrelsen'
 • Når du har valgt myndighed, skal du i visse tilfælde vælge kategori for myndigheden f.eks. 'Færdselsstyrelsen, øvrig henvendelse'
 • Når du har valgt  modtager, skal du skrive din besked ved at udfylde emnefelt og indholdfelt
  • Der er mulighed for at vedhæfte filer til beskeden
 • Når du er færdig med at skrive beskeden, klikker du på ’Send’