Bilag til ansøgning

Oplysningsskema-trinvis-EUtype-helt køretøj-Klasse M og N

2023

Disse blanketter skal benyttes i forbindelse med ansøgning om typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder. Der henvises desuden til gennemførselsforordningen 2020/683