Lægeattest

Digital lægeattest til ansøgning om chaufførkort

2023

Når lægen har færdiggjort den digitale lægeattest, overføres lægeattesten automatisk til Færdselsstyrelsen.

Hvis det ikke er muligt at udfylde den digitale lægeattest, kan du printe en fysisk lægeattest og besvare spørgsmålene i afsnit A og medbringe den fysiske lægeattest til selve lægeundersøgelsen. Når lægen har færdiggjort den fysiske lægeattest, kan lægen indscanne og sende den underskrevne lægeattest digitalt til Færdselsstyrelsen. Det kræver NemID medarbejdersignatur.

Hvis dette ikke er muligt, skal du eller lægen sende lægeattesten i en lukket kuvert til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe.

Du kan hente de fysiske attester her.