Lægeattest

Lægeattest om diabetes ved ansøgning om chaufførkort

2023

Attesten skal udfærdiges af den læge som behandler/kontrollerer pågældende for diabetes, eller af speciallæge i intern medicin med særligt kendskab til diabetes.

Hvis det ikke er muligt at udfylde den digitale lægeattest, kan du printe en fysisk lægeattest og besvare spørgsmålene i afsnit A og medbringe den fysiske lægeattest til selve lægeundersøgelsen. Når lægen har færdiggjort den fysiske lægeattest, kan lægen indscanne og sende den underskrevne lægeattest digitalt til Færdselsstyrelsen. Det kræver NemID medarbejdersignatur.

 Hvis dette ikke er muligt, skal du eller lægen sende lægeattesten i en lukket kuvert til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe.