Ansøgning

Ansøg om erstatning af bortkommet chaufførkort

2023

Bevisadministrationen, BAT2 er en selvbetjeningsløsning for chauffører, som du skal anvende til alle typer ansøgninger. På siden her finder du også en vejledning til portalen.

Med BAT2 selvbetjeningsløsningen kan du ansøge om:

 • Chaufførkort (førstegangsudstedelse samt fornyelse, ændring eller erstatning af førerkort eller chaufførkort)
 • Erstatningsbevis for chaufføruddannelsesbevis
 • Erstatningsbevis for varebilschaufføruddannelsesbevis
 • Erstatningsbevis for ADR-bevis
 • Erstatningsbevis for specialtransportassistentkort

Her kan du desuden:

 • Print en kopi af midlertidigt chaufføruddannelsesbevis
 • Bestil erstatningsbevis hvis dit chaufføruddannelsesbevis bortkommer
 • Se status på din ansøgning om chaufføruddannelsesbevis

Hvis du ikke har modtaget dit chaufføruddannelsesbevis 3 uger efter betaling

Du skal kontakte Færdselsstyrelsen via bat@fstyr.dk hvis:

 • Du har betalt, og det fremgår af selvbetjeningssiden, at beviset er blevet udstedt
 • Du har betalt, men det ikke fremgår af betalingsstatus på selvbetjeningssiden
 • For at logge på skal du bruge NemID/MitID.